Padre Nuestro y el Ave María en Mapudungún
Padre Nuestro

Iñ Chau Ngenechén
Wenu mapu meleimi
Yeñpram ngepe tami uy
Küpape tami kom kümeke dungu
Deupe chem tami ayin
Nag mapu meu,
Wenu mapu reké.

Elumoiñ taiñ kofke
Fill antü ipéyel
Ngoimal moiñ taiñ yafkan
Chum ngechi taiñ ngoimaken
Tuchi taiñ yafkanieel
Eluñma mu keliyiñ
Konael wedake dungu meu
Ka montul nie muiñ
Fill wedake dungu mu.
Felepe mai.(=Amén)


El Ave María

Mari mari, María
Apoleimi kümeke dungu meu
Taiñ Ñidol melei eimi meu
Dullingeimi rangi pu domo
Chum ngechi dullingen tami peñeñ
Kesukristo.
Üllcha domo María,
Dios ñi Ñuke
Rume llafkafe ngeíñ
Ngullátuñma muyiñ feula
Ka laliyiñ
Tuntemu rume
Felepe mai

Padre Nuestro y el Ave María en Aymara
Padre Nuestro

Nanakan Awkisa, alajjpachanakanktawa,
sutima jamp´atitapana, qhapak kankañama
nanakaruw jutpana,
munañamasti luratapana,
kamisatejja alajjpachana,
ukhamaraki akapachana
Sapuru t´ant´a jichhuru churapjjeta,
juchanakatsti p´ampachapjjarakit
kamisatejja nanakajja nanaka juchachasiriru
p´ampachapjjta ukhama,
janiraki wateqaruw tinkuñsa jaytapjjestati,
ñanqhanakata qhespiyapjjarakita.
Ukhamapan.

El Ave Maria

Diosan graciapampi phuqatatawa,
Apu Diosas jumampiskiwa,
warminakan taypipan qullanatawa,
purakaman achupa,
Jesus wawamasti, qullanarakiwa.
Santa Maria, Diosan Yaykapa,
nanaka juchanitaki ma, jichhasa
jiwaña pachansa.
Ukjamapan.

Padre Nuestro en Rapa Nui
Padre Nuestro

‘Ê te Matu’a o matou o te rangi e,
ka moá te tangata ta’ato’a i tu’u ‘ingoa.
Ka horou ka tu’u mai te mahana era
Mo haka tere mai o’ou i a matou,
‘e mo anga e te tangata i ta’a me’e hanga
‘i runga i te henua,
pa he anga inga ena ‘i te rangi.
Ka va’ai mai koe hai kai
Mo matou a rina.
Ka haka rehu atu koe
I te matou hara,
Pa he haka rehu inga e matou
I te me’e rake-rake anga mai e te un’u
Ki a matou.
‘Ina koe ko haka re i a matou
mo oho ha roto i te hara,
e,ka haka e’a koe i a matou
mai roto i te rima o Rukifero.